Vilkår og betingelser

Når du indgår en webmasteraftale eller bestiller en hjemmeside, hos WEB Designerne IVS, herefter omtalt som WEB Designerne, accepteres der følgende vilkår og betingelser.

Generelle betingelser:

 • Tilbud afgivet af WEB Designerne gælder i 14 dage fra afsendelsesdatoen. Hvis ikke andet er skriftligt aftalt eller hvis tilbuddet er under forhandling, bortfalder tilbuddet.
   

 • En webmasteraftale, bekræftes ved underskrivelse af webmasteraftalen. Ved at underskrive webmasteraftalen, accepterer kunden samtidigt WEB Designerne’s gældende forretningsbetingelser.
   

 • Tilbuddet på en hjemmeside sendes på email og bekræftes ved at kunden underskriver kontrakten digital via ContractBook. Ved bekræftelsen af tilbuddet accepterer kunden samtidigt WEB Designerne’s gældende forretningsbetingelser.
   

 • Kontrakten kan kun indgås ved fuldmægtig, det vil sige én, der enten skriftligt eller i kraft af sin stilling er berettiget til at forpligte den fuldmægtigen repræsenterer.
   

 • Ved køb af hjemmeside, betales fakturaen i rater af 2, bestående af en forskudsbetaling på kr. 5.000 ex moms og en restbetaling efter projektet er afsluttet, medmindre andet aftales skriftligt. Fakturaerne sendes til kunden via E-mail.
   

 • Arbejde som ligger ud over det beskrevet i webmasteraftalen, faktureres separat som ekstra konsulenttimer men her får kunden, 30% rabat af WEB Designernes normalt timepris.
   

 • Arbejde som ligger ud over det aftalte i kontrakten ved bestilling af hjemmesiden, faktureres separat som ekstra konsulenttimer til WEB Designernes normalt timepris.
   

 • Med mindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage efter fakturadato.
   

 • Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.
   

 • WEB Designerne benytter Wix CMS system, og er derfor underlagt deres brugsvilkår, som dermed også gælder WEB Designernes kunder. WEB Designerne er ikke juridisk forbundet til Wix.com og kan derfor ikke påtage sig ansvaret for serverdriften af Wix CMS system. Ved at indgå en aftale med Web Designerne accepteres der automatisk Wix.com brugsvilkår.

§ 1 – Webmasteraftaler

WEB Designerne fakturerer webmasteraftaler månedsvis forud. Ønsker kunden at opsige en webmasteraftale, er der en opsigelsesperiode på løbende måned + én måned. WEB Designerne forbeholder sig retten til at opsige webmasteraftaler uafhængigt af opsigelsesperioden, hvis kunden har krænket forretningsbetingelserne. Opsigelsen fra kunden skal sendes skriftligt til WEB Designerne af en fuldmægtig fra virksomheden.

Ved køb af webmasteraftale, accepterer kunden at der er en minimumsgrænse på 2 timer pr. måned. Den månedlige mindstepris for ydelsen er således DKK 770,00 ekskl. moms.

Kunden har ikke mulighed for at sammenlægge flere måneders arbejdstimer i én måned, medmindre andet aftales skriftligt med WEB Designerne.

Ønsker kunden at opjustere eller nedjustere antallet af arbejdstimer, skal kunden informere WEB Designerne om dette skriftligt, senest 14. dage før månedsskiftet.

§ 2 – Selvstyring og ændringer

Kunden må til hver en tid ændre i udført arbejde foretaget af WEB Designerne efter eget ønske. WEB Designerne står ikke til ansvar for de ændringer der foretages, samt funktionaliteterne af disse. Dette gælder alle aftaler indgået med WEB Designerne.


§ 3 – Ansvar

3.1 WEB Designerne er i intet tilfælde ansvarlig for Kundens datatab, indirekte tab og følgeskader. WEB Designerne fraskriver sig ethvert ansvar ved negativ omtale på Kunden profil(er) på sociale medier.

3.2 WEB Designerne fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt Kundens hjemmeside skulle falde i placeringer på søgemaskiner herunder, men ikke begrænset til, Google, Bing og Yahoo, grundet ændringer i algoritmen for rangering i søgemaskinerne søgeresultater, eller hvis Kundens hjemmesides rangering falder grundet straf fra Google.

3.3 WEB Designerne kan, uden ansvar, forsinke leveringen eller annullere denne Aftale på grund af force majeure begivenheder eller andre omstændigheder uden for WEB Designernes kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, naturkatastrofer, politisk uro, embargo, svigt af forsynings kilder, eller lignende.

§ 4 – Fortrolighed

Det aftales mellem parterne, at oplysninger om hinandens processer, drift, produkter, know-how, modeller, tegninger, eller lignende informationer, behandles fortroligt og må ikke offentliggøres eller videregives til andre, hverken før, under eller efter en aftales forløb. Dette er gældende for alle aftaler indgået med WEB Designerne.

§ 5 – Ophør

Forretningsbetingelserne er gældende under hele samarbejdets bestående og i 2 år efter samarbejdet er ophørt.

§ 6 – Lovvalg og værneting

Forretningsbetingelserne er underlagt lovgivningen i Danmark. Eventuelle tvister afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

§ 7 – Overdragelse

Aftaler indeholder hele forståelsen mellem parterne angående køb og salg af produkterne og indgåelse af aftaler og tilsidesætter og erstatter alle tidligere aftale eller drøftelser med hensyn til spørgsmål, der udtrykkeligt er indeholdt i aftalen indgået med WEB Designerne. Ingen ændringer skal ske til aftalen, undtagen i skriftlig og underskrevet stand, men WEB Designerne forbeholder sig retten til, ved opkøb eller fusion, at videregive aftaler til et givent tredjeparts selskab. I tilfælde at opkøb og fusion har tredjeparts selskabet de fulde rettigheder til at ændre aftalen fremadrettet.

Kontakt

Telefon: 25 16 68 68

Mail: kontakt@webdesignerne.dk

Adresse: Uplandsgade 72, 2300 KBH S

CVR: 39480646

© 2020 COPYRIGHT WEB Designerne

 • WEB Designerne instagram
 • WEB Designerne linkedin
 • Wix Products / WEB Designern Youtube
 • WEB Designerne Facebook